XLP

Fasadeseil

Ingen begrensning i størrelse, stor oppmerksomhet.

Materialer:
Tett pvc-duk, perforert pvc-duk eller polyester.

Konfeksjonering:
Kantforsterkning med maljer, eller käder med aluprofil.