XLP

Fasadeseil - Kampanjepris fra kr 120,- pr kvm

Ingen begrensning i størrelse, stor oppmerksomhet.

Materialer:
Tett pvc-duk, perforert pvc-duk eller polyester.

Konfeksjonering:
Kantforsterkning med maljer, eller käder med aluprofil.