XLP

Tekniske spesifikasjoner

Førtrykk utformet i QuarkXpress:
Dokumentet lages i 10% størrelse. Oppløsning på bilder settes til 720 bildepunkter pr. tomme. Husk å sende med komplett fontmappe.

Førtrykk utformet i Adobe Photoshop:
Dokumentet lages i 10%størrelse med oppløsning satt til 720 bildepunkter pr. tomme.

Førtrykk utformet i Adobe Illustrator:
Dokumentet lages i 10% størrelse. Husk å gjøre tekst om til omriss/outline. Kontroller om eventuelle bilder er vedlagt.

PDF-format fra Quark, InDesign, Illustrator:
Lag nettoformat, ikke utfallende i bredde/høyde. Lag link til fonter, eller send med komplett fontmappe.

Originalmateriell mottas på følgende måter:
Fileflow, E-post eller minnepinne. Utskrift av dokumentet sendes pr. post.

Leveringstid:
Expresslevering på 1-3 dager eller mer prisgunstig levering på 7+ dager, regnet fra mottatt skriftlig bestilling og digital godkjent original.

Tekniske spesifikasjoner